Danh sách 39 trường đại học hàng đầu tại Litva (cập nhật 2024)

Litva đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế nhờ vào hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao và chi phí hợp lý. Các trường đại học tại Litva cung cấp các chương trình học trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học xã hội, y tế và nghệ thuật. Hãy cùng studyineurope.com.vn khám phá về các trường đại học Litva qua bài viết sau đây nhé!

Những trường đại học uy tín cao tại Litva

Ngày nay, nhiều sinh viên đều lựa chọn bắt đầu hành trình du học Litva. Một trong những vấn đề mà sinh viên quan tâm khi học tập tại đất nước này chính là lựa chọn trường học thích hợp. Để đánh giá một trường đại học, sinh viên có thể căn cứ vào các tiêu chí như:

 • Xếp hạng trường trên thế giới/ tại châu Âu/ tại nước Litva
 • Thời gian phát triển
 • Tỷ lệ nhập học
 • Số lượng sinh viên
 • Công trình nghiên cứu
 • Chương trình đào tạo và bằng cấp
 • Học phí

Để biết thêm những tiêu chí đánh giá về một trường đại học, sinh viên có thể tham khảo tại đây:

Xem thêm: Những tiêu chí để đánh giá trường đại học mà sinh viên cần biết khi du học châu Âu

Dưới đây là những trường đại học hàng đầu tại Litva mà sinh viên có thể tham khảo (theo edurank):

1
Vilnius University (VU)Vilniaus Universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 23,517
 • Thành lập: 1579
#282 tại Châu Âu
#709 trên Thế Giới
Vilnius University
2
Kaunas University of Technology (KTU)Kauno technologijos universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 10,895
 • Thành lập: 1922
#479 tại Châu Âu
#1301 trên Thế Giới
Kaunas University of Technology
3
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1956
 • Tỷ lệ đậu: 20%
#513 tại Châu Âu
#1426 trên Thế Giới
Vilnius Gediminas Technical University
4
Vytautas Magnus University (VDU)Vytauto Didžiojo universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 10,000
 • Thành lập: 1922
 • Tỷ lệ đậu: 8%
#608 tại Châu Âu
#1775 trên Thế Giới
Vytautas Magnus University
5
Lithuanian University of Health Sciences (LSMU)Lietuvos sveikatos mokslu universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1922
 • Tỷ lệ đậu: 10%
#675 tại Châu Âu
#2003 trên Thế Giới
Lithuanian University of Health Sciences
6
Mykolas Romeris University (MRU)Mykolo Romerio Universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 5,886
 • Thành lập: 1990
 • Tỷ lệ đậu: 60%
#785 tại Châu Âu
#2509 trên Thế Giới
Mykolas Romeris University
7
Klaipeda University (KU)Klaipedos Universitetas

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,331
 • Thành lập: 1991
 • Tỷ lệ đậu: 67%
#798 tại Châu Âu
#2563 trên Thế Giới
Klaipeda University
8
Lithuanian Sports University (LSU)Lietuvos sporto universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,000
 • Thành lập: 1934
 • Tỷ lệ đậu: 60%
#1114 tại Châu Âu
#4185 trên Thế Giới
Lithuanian Sports University
9
Lithuanian University of Educational Sciences (LEU)Lietuvos edukologijos universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1935
 • Tỷ lệ đậu: 60%
#1162 tại Châu Âu
#4481 trên Thế Giới
Lithuanian University of Educational Sciences
10
Siauliai University (SU)Siauliu Universitetas

Siauliai | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 4,000
 • Thành lập: 1948
#1170 tại Châu Âu
#4533 trên Thế Giới
Siauliai University
11
Aleksandras Stulginskis University (ASU)Aleksandro Stulginskio universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 5,950
 • Thành lập: 1924
 • Tỷ lệ đậu: 50%
#1174 tại Châu Âu
#4565 trên Thế Giới
Aleksandras Stulginskis University
12
ISM University of Management and Economics (ISM)ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1999
#1400 tại Châu Âu
#5786 trên Thế Giới
ISM University of Management and Economics
13
Military Academy of Lithuania (LKA)Lietuvos karo akademija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,000
 • Thành lập: 1994
 • Tỷ lệ đậu: 20%
#1572 tại Châu Âu
#6997 trên Thế Giới
Military Academy of Lithuania
14
Kazimieras Simonavicius University (KSU)Kazimiero Simonaviciaus universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 2004
#1583 tại Châu Âu
#7081 trên Thế Giới
Kazimieras Simonavicius University
15
Lithuania Business University of Applied Sciences (LTVK)Lietuvos verslo kolegija

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,000
 • Thành lập: 2001
 • Tỷ lệ đậu: 67%
#1617 tại Châu Âu
#7333 trên Thế Giới
Lithuania Business University of Applied Sciences
16
Vilnius College of Technologies and Design (VSDK)Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,500
 • Thành lập: 1954
 • Tỷ lệ đậu: 39%
#1621 tại Châu Âu
#7342 trên Thế Giới
Vilnius College of Technologies and Design
17
European Humanities University (EHU)Europos Humanitarinis Universitetas

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1992
#1724 tại Châu Âu
#7742 trên Thế Giới
European Humanities University
18
Academy Arts, Vilnius (VDA)Vilniaus Dailes Akademija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,800
 • Thành lập: 1793
#1730 tại Châu Âu
#7769 trên Thế Giới
Academy Arts, Vilnius
19
Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA)Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1933
 • Tỷ lệ đậu: 58%
#1751 tại Châu Âu
#7837 trên Thế Giới
Lithuanian Academy of Music and Theatre
20
Kaunas College (KK)Kauno Kolegija

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 6,000
 • Thành lập: 2000
#1909 tại Châu Âu
#8271 trên Thế Giới
Kaunas College
21
Vilniaus University of Applied Sciences (VIKO)Vilniaus kolegija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 4,000
 • Thành lập: 2000
 • Tỷ lệ đậu: 60%
#1945 tại Châu Âu
#8364 trên Thế Giới
Vilniaus University of Applied Sciences
22
LCC International University (LCC)LCC tarptautinis universitetas

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1991
 • Tỷ lệ đậu: 58%
#2115 tại Châu Âu
#8912 trên Thế Giới
LCC International University
23
Kaunas Technical College (KTK)Kauno technikos kolegija

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 3,000
 • Thành lập: 1920
#2219 tại Châu Âu
#9387 trên Thế Giới
Kaunas Technical College
24
SMK University of Applied Social Sciences (SMK)Socialiniu mokslu kolegija

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 3,000
 • Thành lập: 1994
#2310 tại Châu Âu
#9797 trên Thế Giới
SMK University of Applied Social Sciences
25
Alytus College (Alytaus kolegija)

Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,000
 • Thành lập: 2000
#2327 tại Châu Âu
#9845 trên Thế Giới
Alytus College
26
Klaipeda State College (KVK)Klaipedos valstybine kolegija

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 4,000
 • Thành lập: 2009
 • Tỷ lệ đậu: 70%
#2334 tại Châu Âu
#9874 trên Thế Giới
Klaipeda State College
27
Lithuanian Maritime Academy (LMA)Lietuvos aukštoji jureivystes mokykla Lietuvos

Klaipeda | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,000
 • Thành lập: 1948
 • Tỷ lệ đậu: 58%
#2340 tại Châu Âu
#9917 trên Thế Giới
Lithuanian Maritime Academy
28
Panevezys College (Panevežio kolegija)

Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 3,000
 • Thành lập: 2002
 • Tỷ lệ đậu: 80%
#2397 tại Châu Âu
#10173 trên Thế Giới
Panevezys College
29
Siauliai College (Šiauliu valstybine kolegija)

Siauliai | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 4,000
 • Thành lập: 2002
 • Tỷ lệ đậu: 90%
#2436 tại Châu Âu
#10376 trên Thế Giới
Siauliai College
30
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences (KMAIK)Kauno mišku ir aplinkos inžinerijos kolegija

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,500
 • Thành lập: 1927
#2501 tại Châu Âu
#10781 trên Thế Giới
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
31
North Lithuania College (SLK)Šiaures Lietuvos kolegija

Siauliai | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,500
 • Thành lập: 2001
#2504 tại Châu Âu
#10798 trên Thế Giới
North Lithuania College
32
Utena College (LT)Utenos kolegija

Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,000
 • Thành lập: 2000
#2523 tại Châu Âu
#10925 trên Thế Giới
Utena College
33
Vilnius Business College (VVK)Vilniaus verslo kolegija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,500
 • Thành lập: 1989
#2541 tại Châu Âu
#11049 trên Thế Giới
Vilnius Business College
34
Marijampole College (Marijampoles kolegija)

Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 2,500
 • Thành lập: 2001
 • Tỷ lệ đậu: 70%
#2566 tại Châu Âu
#11225 trên Thế Giới
Marijampole College
35
Vilnius Design College (Vilniaus dizaino kolegija)

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 500
 • Thành lập: 1997
#2579 tại Châu Âu
#11361 trên Thế Giới
Vilnius Design College
36
International School of Law and Business (TTVAM)Tarptautine teises ir verslo aukštoji mokykla

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1998
#2609 tại Châu Âu
#11672 trên Thế Giới
International School of Law and Business
37
Kolping College (Kolpingo kolegija)

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,000
 • Thành lập: 1996
#2663 tại Châu Âu
#12149 trên Thế Giới
Kolping College
38
Vilnius Co-operative College (VKK)Vilniaus kooperacijos kolegija

Vilnius | Lithuania Lithuania Flag

 • Sinh viên: 1,000
 • Thành lập: 1945
#2676 tại Châu Âu
#12257 trên Thế Giới
Vilnius Co-operative College
39
V. A. Graiciunas School of Management (AVM)V. A. Graiciuno aukštoji vadybos mokykla

Kaunas | Lithuania Lithuania Flag

 • Thành lập: 1993
#2739 tại Châu Âu
#13023 trên Thế Giới
V. A. Graiciunas School of Management

Tại sao sinh viên nên lựa chọn học tập tại các trường đại học Litva

Du học tại các trường đại học Litva mang lại nhiều lợi ích và cơ hội đặc biệt cho sinh viên quốc tế. Dưới đây là một số lý do mà sinh viên nên lựa chọn học tập tại đây:

 • Chất lượng giáo dục cao

Các trường đại học tại Litva cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao, được công nhận trên toàn thế giới. Chúng tập trung vào việc phát triển kỹ năng thực tế, khuyến khích tư duy và sáng tạo.

 • Học phí và chi phí sinh hoạt hợp lý

So với nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ khác, học phí và chi phí sinh hoạt tại Litva khá phải chăng. Điều này giúp sinh viên quốc tế có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao với ngân sách hạn chế.

 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Nhiều trường đại học tại Litva cung cấp các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Điều đó giúp sinh viên quốc tế dễ dàng tiếp cận việc học tập mà không cần phải lo lắng về rào cản ngôn ngữ.

 • Môi trường đa văn hóa

Sinh viên tại Litva sẽ có cơ hội sống và học tập trong một môi trường đa văn hóa. Đây là dịp để các em gặp gỡ và kết bạn với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, mở rộng hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Các trường đại học Litva có mạng lưới liên kết mạnh mẽ với các tổ chức và doanh nghiệp. Điều đó tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thị trường lao động và có nhiều cơ hội thực tập, nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

 • Khám phá văn hóa và lịch sử phong phú

Litva có một lịch sử lâu dài và phong phú, cùng với văn hóa đặc sắc mà sinh viên có thể khám phá. Đất nước này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với nhiều di sản văn hóa, lễ hội và phong cảnh tự nhiên đẹp mắt.

 • Vị trí lý tưởng

Litva nằm ở trung tâm châu Âu, làm cho việc đi lại và khám phá châu lục này trở nên thuận tiện và kinh tế. Sinh viên có thể dễ dàng khám phá các quốc gia xung quanh trong thời gian rảnh rỗi hoặc kỳ nghỉ.

Chọn học tập tại các trường đại học Litva là cơ hội tuyệt vời để sinh viên nâng cao trình độ học vấn. Đây cũng là dịp để các em trải nghiệm và tăng cường kỹ năng sống trong một môi trường quốc tế, đa văn hóa.

Cơ sở vật chất của các trường đại học ở Litva

Các trường đại học ở Litva đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên. Dưới đây là một số điểm nổi bật về cơ sở vật chất của họ:

 • Cơ sở học tập hiện đại

Phòng học và phòng thí nghiệm được trang bị công nghệ giáo dục tiên tiến, hỗ trợ cả việc học trực tiếp và học từ xa. Các trường thường cập nhật thiết bị mới để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

 • Thư viện và tài nguyên học thuật

Các trường đại học Litva có thư viện rộng lớn, cung cấp hàng ngàn đầu sách, tạp chí và cơ sở dữ liệu trực tuyến. Nhiều thư viện còn có khu vực dành riêng cho nghiên cứu và học nhóm.

 • Khu vực sinh hoạt và giải trí

Các khu ký túc xá sinh viên thường gần với trung tâm giáo dục, tạo điều kiện ở thoải mái và tiện nghi. Ngoài ra, có các khu vực giải trí như phòng thể dục, sân thể thao và câu lạc bộ sinh viên, hỗ trợ sinh viên cân bằng giữa học tập và thời gian rảnh.

 • Cơ sở nghiên cứu

Đối với sinh viên sau đại học và những người tham gia vào các dự án nghiên cứu, các trường đại học cung cấp các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu. Nơi đây được trang bị máy móc và thiết bị tiên tiến cho các lĩnh vực khoa học cụ thể.

 • Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như tư vấn học tập, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ sức khỏe tinh thần luôn sẵn sàng. Điều đps giúp sinh viên điều chỉnh với cuộc sống du học và đạt được mục tiêu học thuật.

Nhìn chung, cơ sở vật chất của các trường đại học ở Litva tạo ra một môi trường học thuật lý tưởng, khuyến khích sự phát triển toàn diện cho sinh viên.

Vị trí của các trường đại học Litva

Nhiều trường đại học ở Litva nằm ở vị trí thuận lợi gần trung tâm các thành phố lớn. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên:

 • Tiếp cận dễ dàng

Sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các cơ sở văn hóa, giải trí và dịch vụ sinh hoạt cần thiết như bảo tàng, thư viện công cộng, quán cà phê, nhà hàng và các cửa hàng. Điều này giúp sinh viên tận hưởng cuộc sống đô thị và tìm hiểu văn hóa địa phương.

 • Giao thông thuận tiện

Các trường đại học gần trung tâm thành phố thường được kết nối tốt với hệ thống giao thông công cộng, bao gồm xe buýt và tàu điện. Điều này giúp sinh viên dễ dàng di chuyển đến trường cũng như khám phá các khu vực xung quanh.

 • Cơ hội thực tập và việc làm

Vị trí gần trung tâm thành phố cũng mang lại cơ hội tốt cho sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhiều công ty và tổ chức có trụ sở tại các thành phố lớn, tạo cơ hội để sinh viên kết nối với ngành nghề mà họ quan tâm.

 • Sự đa dạng và quốc tế

Các thành phố lớn thường thu hút sinh viên và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên một môi trường đa văn hóa. Sinh viên có cơ hội giao lưu và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau, mở rộng quan điểm và kỹ năng giao tiếp quốc tế.

 • Mạng lưới hỗ trợ

Gần trung tâm thành phố còn giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, bao gồm tư vấn nghề nghiệp, y tế và tư vấn tâm lý. Điều đó góp phần hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên

Việc các trường đại học ở Litva nằm gần trung tâm thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập. Nó cũng tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống đô thị và phát triển bản thân một cách toàn diện.

Các trường đại học tại Litva có hỗ trợ tìm việc làm thêm cho sinh viên không?

Các trường đại học tại Litva cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho sinh viên quốc tế trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm thêm, qua các phương tiện sau:

 • Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Nhiều trường đại học có các trung tâm chuyên biệt giúp sinh viên tìm việc làm thêm và thực tập trong quá trình học. Các trung tâm này thường cung cấp tư vấn nghề nghiệp, thông tin về cơ hội việc làm và hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm việc, bao gồm cách viết CV và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

 • Hội chợ việc làm và networking

Các trường đại học thường tổ chức hội chợ việc làm và sự kiện networking với sự tham gia của các công ty địa phương và quốc tế. Đây là cơ hội tốt để sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động và thiết lập mối quan hệ với các nhà tuyển dụng.

 • Hợp tác với doanh nghiệp

Nhiều trường đại học tại Litva có mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức, tạo cơ hội cho sinh viên làm việc thêm hoặc thực tập tại những nơi này. Điều này không chỉ giúp sinh viên kiếm được thu nhập mà còn cung cấp kinh nghiệm làm việc thực tế, quý báu cho sự phát triển nghề nghiệp sau này.

 • Hỗ trợ pháp lý và tư vấn

Đối với sinh viên quốc tế, việc hiểu rõ các quy định về việc làm thêm trong quá trình học là rất quan trọng. Các trường đại học thường cung cấp tư vấn về các quy định pháp lý liên quan đến việc làm thêm, giúp sinh viên tuân thủ đúng luật lao động.

 • Nền tảng trực tuyến và bảng tin

Một số trường cung cấp nền tảng trực tuyến hoặc bảng tin nơi công bố các cơ hội việc làm thêm dành cho sinh viên. Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội phù hợp với lịch học và kỹ năng của mình.

Các trường đại học tại Litva không chỉ tập trung vào việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng mà còn hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm thêm. Nhờ đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong suốt quá trình học.

Thời gian học tập của đại học Litva

Các trường đại học tại Litva thường theo mô hình học kỳ châu Âu, với hai kỳ học chính trong một năm học:

Kỳ học mùa thu (Autumn Semester): Bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 của năm tiếp theo. Sau đó, có một kỳ nghỉ giữa học kỳ, thường vào dịp Giáng Sinh và Năm Mới.

Kỳ học mùa xuân (Spring Semester): Thường bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và kết thúc vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Tiếp theo là một kỳ nghỉ hè dài, trong đó sinh viên có thể tham gia các khóa học mùa hè, thực tập hoặc nghỉ ngơi.

Ngoài ra, một số trường đại học cũng có thể cung cấp các khóa học mùa hè ngắn hạn, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Các khóa học này thường tập trung vào các chủ đề chuyên sâu hoặc cung cấp cơ hội cho sinh viên quốc tế trải nghiệm môi trường học tập tại Litva.

Mỗi kỳ học thường bao gồm khoảng 15-17 tuần giảng dạy, theo sau là một giai đoạn thi cuối kỳ và/hoặc nộp các bài tập, dự án cuối kỳ. Lịch học cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình học và trường đại học. Vì vậy sinh viên cần kiểm tra thông tin chính xác từ trường của mình.

Kết luận

Litva, với vẻ đẹp thiên nhiên và bề dày lịch sử, cũng là điểm đến học thuật lý tưởng nhờ giáo dục đại học chất lượng. Đến với các trường đại học ở Litva, sinh viên sẽ có cơ hội học tập và trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị. Nếu bạn đang tìm hiểu thông tin về du học, hãy nhanh tay truy cập studyineurope.com.vn để khám phá ngay nhé!